Skip to main content
Обработка на текст и изображения за сайтове.

В началото беше словото...

След словото се появи печатната машина, за да може да достига до повече хора. Последвана от технически изобретения като телеграфа, за да преминава големи разстояния, фонографа, за да може словото да се записва, отваряйки пътя на грамофона, за да се обогати с музика, магнетофона, за да може записа да се удължи с часове, фотокамерата, за да може да се допълни с образи, касетофона, за да влезе във всеки джоб и да се предава от ръка на ръка, телевизора, за да достигне до всеки дом и в резултат на тази богата еволюция словото се превърнати в мрежа, която съчетава всичко в едно - писмо, звук, картини и взаимни връзки.

За да бъде забелязано нашето слово в тази гъста мрежа от конкуриращи се субекти то трябва да бъде привлекателно във всеки един от неговите аспекти. Вече не е достатъчно да посрещаме хората с думи. Както на всеки му е приятно да влезе в красив дом, така и на посетителите ще им е приятно ако сайтът Ви притежава онази привлекателна индивидуалност, която да ги кара да се чувстват добре и да се връщат отново и отново.

Затова според нас е много важно в една от първите стъпки на създаването на уебсайта ни да се изработи лек, приятен и модерен дизайн. В уеб дизайна както и в модата на облеклото си има тенденции и е хубаво те да се спазват, но пак подобно на облеклото е хубаво сайтът да има собствена индивидуалност. Широко е разпространено някои системи за управление на съдържанието имат предимство, защото за тях има създадени хиляди теми. Потребителите остават с погрешното впечатление, че благодарение на тези хиляди теми и с помощта на няколко клика и дизайнът на сайта може да се смени лесно. Истината е, че веднъж напълнен със съдържание много трудно можем да сменим дизайна без значително количество работа, съизмеримо с това да се изработи целият сайт наново.

Следва работата по обработката на текстовото съдържание. Тук също трябва да се подходи много внимателно. Не е достатъчно да изчистим текста от грешки. Освен чисто синтактичната страна, текста има и техническа такава, понеже той е основният източник по който търсещите машини като Google, Bing и др. индексират съдържанието и позиционират сайта Ви в резултатите от потребителското търсене. И не на последно място разбира се текстът трябва да е написан така, че да носи посланието и философията на Вашия проект. И понеже не всеки може да бъде писател се появи професията на копирайтъра - човекът, който ще обработи грубите думи така, че да ги превърне в приятно за хората четиво.

Изображения. От изключителна важност е снимките, които потребителите ще видят да бъдат с високо качество и малък размер на файла. На пръв поглед това е нерешим проблем, защото по-високото качество води до по-голям размер на файла и обратно. Именно това налага тяхната предварителна обработка от професионалист. Не бива да забравяме и чисто естетичния ефект. В днешно време изображенията са в основата уебсайт представянето. Последните тенденции в дизайна се базират именно на красиви снимки и внимателно подбрани шрифтове.

А къде отиде звука? Наистина, в съвременният уеб дизайн звук почти няма. Докато преди години беше обичайно началната страница да ни посрещне с анимация и звукови ефекти, то сега тези елементи са отсъпили на семпъл и бърз за зареждане дизайн. Но звукът далеч не е изчезнал, просто се е преместил в зоната на дигиталния маркетинг. Компаниите инвестират значителни средства в изработването на видео материали, които да поместват в социалните мрежи и други канали за дигитална комуникация.

И след като разгледахме основните елементи на интернет присъствието, можем да Ви уверим, че нашите усилия и познания се концентрират именно в тази област - създаване на бързи, леки за употреба от посетителите на сайта системи, оптимизиране на изображенията така, че зареждането им да бъде бързо без да се губи красотата на внушението им, оптимизирани текстове, които да бъдат четени с лекота и интерес от хората и да бъдат добре приемани от търсещите машини, внедряване на технологии с които посланието Ви ще достигне до повече потенциални потребители.